Nowoczesny ogród przydomowy z wykorzystaniem szarogłazu

Nowoczesny ogród przydomowy z wykorzystaniem szarogłazu

 

Zakres zamówienia:

  • projekt nasadzeń i aranżacji ogrodu,
  • rewitalizacja roślinności, rabat, trawników,
  • elementy małej architektury,
  • oczko wodne z kaskadą,
  • instalacja elektryczna,
  • wykonanie nawierzchni kamiennych.