Projektowanie

od projektu...

...do efektu

Projekt - co oferujemy...


Zajmujemy się projektowanie ogrodów przydomowych, zieleni komercyjnej oraz publicznej. Podejmujemy się wykonania projektów przy nowo powstałych domach, halach, budynkach, skwerach oraz rewitalizacji już istniejącej zieleni.

Wykonujemy dokumentację projektową w każdym zakresie – od inwentaryzacji i koncepcji po projekt małej architektury, nawodnienia, oświetlenia. Na podstawie projektu możemy stworzyć kosztorys inwestycji oraz ustalić harmonogram prac.

Projekt zieleni w 3D


Wizualizacje 3D pozwalają klientowi zobaczyć swój przyszły ogród przed przystąpieniem do prac. Projekt pokazuje rozmieszczenie wszystkich roślin, detali architektonicznych, nawierzchni, altan oraz innych elementów zaplanowanych przez projektanta. Wizualizacja ukazuje rośliny jak będą wyglądać po 15 – 20 latach dzięki czemu klient może wirtualnie zobaczyć do jakiego efektu zmierza jego przyszły ogród. Na tym etapie łatwo też dokonywać zmian, porozmawiać o każdym elemencie by w czasie wykonywania inwestycji nie było niespodzianek.

Projekt ogrodu w 2D


Projekt ogrodu w 2D przedstawia w rzucie z góry jego zarys/kształt w ustalonej skali. Widać na min rozmieszenie rabat, trawników, nawierzchni i innych elementów w ogrodzie. Pokazuje jaką średnicę osiągną rośliny po 15 – 20 latach. W porównaniu do wizualizacji 3D nie widzimy jak faktycznie duże będą rośliny i jak będą wyglądać wszystkie detale architektoniczne.