Etapy projektowania

Krok 1 - spotkanie z inwestorem


Prace nad projektem zaczynamy od spotkania z inwestorem. Spotkanie to ma na celu zdobycie jak najwięcej informacji o planowanej inwestycji, ustaleniu jakie są jej cele do kogo ma być kierowany projekt, jaką ma spełniać funkcję. Na pierwszym spotkaniu ustalamy również kto będzie korzystał z ogrodu w jakiej jest grupie wiekowej, czy w ogrodzie będzie pies, kot lub inne zwierzęta.
Podczas tej wizyty chciałbym również poznać Państwa oczekiwania względem nowego ogrodu, co ma się w nim znajdować, jakie są ulubione rośliny,kolory i co najważniejsze ile klient może poświęcić czasu na jego pielęgnację. Na spotkaniu ustalamy również cenę projektu

 

Krok 2 - inwentaryzacja i badania gruntu


Podczas kolejnej wizyty na działce przeprowadzamy inwentaryzację i dokumentację fotograficzną. Na tym etapie potrzebujemy od Państwa mapę geodezyjną do celów projektowych działki w skali (1:500), najbardziej będzie nam pomocna najnowsza mapka z naniesionymi budynkami. Projekt domu, rzuty i inne dokumenty projektowe również będą mile widziane. Przekazujemy i podpisujemy umowę na prace projektowe.
Kolejnym ważnym krokiem jest zbadanie gruntu na którym na powstać projekt i w miarę możliwości ustalić co kryje się w ziemi. Często zdarza się, że budujemy ogród w miejscu starych zabudować, nie rzadko biegły tędy drogi, istniały różnego rodzaju budynki użyteczności publicznej – szczególnie w inwestycjach publicznych. Czasem lepiej dostosować projekt do przeszkód „schowanych w ziemi” niż je w 100% usuwać.

 

Krok 3 - przedstawienie wstęnej koncepcji


Na kolejnym spotkaniu po wcześniej ustalonym czasie przedstawiamy Państwu wstępną koncepcję zagospodarowania terenu w rzucie 2D lub wizualizację 3D. Na projektach widać wszystkie niezbędne elementy ogrodu, rozmieszczenie rabat, trawników itd. Na tym etapie oczekujemy od Państwa jak najwięcej sugestii odnośnie projektu, opinii.

 

Krok 4  - przedstawienie projektu wykonawczego

Po akceptacji projektu przechodzimy do ostatniego etapu czyli dostarczenia Państwu projektu wykonawczego. Na spotkaniu doradzamy od czego najlepiej zacząć budowę, na jakie etapy ją podzielić, na co w szczególności warto zwrócić uwagę. Z projektem dostarczamy również kosztorys, który jest naszą ofertą na wykonanie ogrodu.